Abba

Abba är ett starkt och välkänt varumärke i svensk dagligvaruhandel och exporteras också till flera länder.

Vi har många olika produkter under Abba-varumärket, som till exempel sillinläggningar, ansjovis, fiskbullar, tonfisk och musslor. Abba är ett premiumvarumärke och förknippas med tradition, kvalitet, smakupplevelse och sunda produkter från havet.

175 år av mathistoria

År 1838 började företaget Abbas grundare Christian Gerhard Ameln sin handel med fisk och sill i norska Bergen.

Christian Gerhard Ameln tillhörde en köpmannafamilj i norska Bergen som sedan generationer hade bedrivit salt-, sillhandel och sjöfart. Christian Gerhard var alltså väl förtrogen med branschen när han som 29-åring bestämde sig för att starta firman Christian Gerhard Ameln A/S. Sommaren 1838 skrevs köpmansbrevet och C G Ameln kunde komma igång med sin verksamhet.

Det första kontoret låg i Bergen, men Ameln hade redan från början tänkt rikta in affärerna på den svenska marknaden. Innan firman startade gjorde han flera besök i Sverige och Stockholm och insåg snart att här fanns stora affärsmöjligheter. Dessutom hade han skaffat sig flera värdefulla kontakter.

HUVUDKONTOR I STOCKHOLM

I mitten av 1850-talet flyttade huvudkontoret till Stockholm. Christian Gerhard hade själv bosatt sig där några år tidigare.

Efter C G Amelns död 1872 övertogs firman av hans båda äldsta söner, Johan Gerhard och Carl Henrik Adolf. De var båda utbildade och väl förberedda för uppdraget. Johan hade sedan fadern flyttat till Stockholm varit ansvarig för kontoret i Bergen. Efter sin utbildning och praktik vid firmans sillsalteri kom även Carl till Stockholm för att leda de svenska affärerna.

FAMILJEFÖRETAGET

Nu bytte firman namn till Bröderne Ameln. Den norska delen av företaget utvecklades allt mer till en rederirörelse medan affärerna med sill och fisk sköttes från Stockholm.

År 1906 steg Carl Amelns två söner Christian Gerhard och Otto Gerhard in på scenen. De övertog firman efter sin far och ombildade företaget till Aktiebolaget Bröderne Ameln. Abba, som företaget senare kom att kallas, var ett genuint familjeföretag fram till 1960-talet, då Christian Ameln (VD mellan 1948-72) ledde Abbas utveckling mot ett modernt livsmedelsföretag.

 

INVITER OCH EXPANSION

Christian Ameln sökte efter expansionsmöjligheter för Abba. En av planerna var att gå samman med det då börsintroducerade Fyrtornet – f d Sveriges Förenade Konservfabriker, men Fyrtornet visade svalt intresse för Amelns inviter. När Fyrtornet vid ett senare tillfälle annonserade efter en ny VD sökte Ameln jobbet! Detta gjorde att frågan kom upp “på bordet” igen. En utredning tillsattes, sammanslagningen genomfördes och Ameln fick VD-posten.

DEKORREVOLUTION

Fyrtornet hade flera fabriker runt om i landet, bland annat en fabrik för grönsakskonserver i Kristianstad. Ameln beslöt ganska snart att sälja av den verksamheten och ytterligare andra fabriker.

Med sina insikter om vilka krav de nya snabbköpsbutikerna skulle ställa på livsmedelsproducenterna, liksom med sina kunskaper i marknadsföring, var Christian Ameln före sin tid. Trots att Abba var det mindre av bolagen blev Abba den tongivande parten i fusionen. Företaget hette länge Abba-Fyrtornet, men i produktsammanhang kom namnet Abba att dominera.

I samband med den stora dekorrevolutionen 1967-68, då de färgglada etiketterna ersattes av strama, svarta futura-bokstäver på vit botten, skars sortimentet ned från ca 150 till ett 70-tal artiklar. Abba fick jobba hårt för att behålla volymerna, men efter ett år hade man nått upp till de gamla försäljningssiffrorna.

Under slutet av 60-talet, började Abba också expandera i Norden. Bland annat bildades Abba Oy i Helsingfors.

PRIPPS-KONCERNEN

För att klara en allt mer internationaliserad värld, behövde Abba en stark ägare. “Att gå på export kräver en stark moder”, sa Christian Ameln.

År 1969 såldes Abba till Pripps. Familjen Ameln hade efter sammanslagningen med Fyrtornet minskat sin ägarandel till 25%. Nu gick 100% av aktierna till Pripps. Christian Ameln slutade som VD i Abba 1972 och blev istället vice VD i Pripps livsmedelsföretag Pribo. Det anrika familjeföretaget hade blivit en del av en internationell koncern.