Erik Andersson på Spill håller upp Krögarklass Fyra Skånska Gryn.

Erik Andersson på Spill håller upp Krögarklass Fyra Skånska Gryn.