Avfallsstationen i Green Room på Älvkullegymnasiet.

Avfallsstationen i Green Room på Älvkullegymnasiet.