Personal i skolmatsal lägger upp mat på en tallrik.

Personal i skolmatsal lägger upp mat på en tallrik.