Skolbarn som köar i en matsal.

Barn som köar i en matsal.