Sara bredvid en kamera på stativ.

Sara bredvid en kamera på stativ.