Sara Westerlin och Carolina Tengblad på Orkla Foods Sverige.

Sara Westerlin och Carolina Tengblad på Orkla Foods Sverige.