Mat och klimat

Livsmedel utgör ungefär en fjärdedel av den globala klimatpåverkan och för svenska hushåll är siffran ännu högre, nämligen omkring en tredjedel. Vilken mat och dryck som vi väljer att servera samt äta har självklart en stor betydelse. Vi på Orkla Foods Sverige vill därför gärna hjälpa så många som möjligt att göra medvetna val, för att på så vis minska avtrycket vi gör på vår värdefulla och ömtåliga planet.

Vi vill alltså hjälpa till att sprida information och kunskap om detta så att vi tillsammans kan få fler att göra medvetna val för att minska avtrycket på vår planet. Därför har vi börjat ange hur mycket lägre klimatpåverkan våra vegetariska produkter har jämfört med likvärdig animalisk produkt. För vårt veganska sortiment från Anamma kan du exempelvis hitta denna information under respektive produkt. Produkternas klimatpåverkan har jämförts med avseende på utsläpp av växthusgaser räknat som kg CO2-ekvivalenter per kg produkt*.

 

Klimatberäknade recept

Vi har tagit fram en speciell symbol som visar vilken klimatpåverkan ett måltidsrecept har, vilket vi hoppas ska underlätta för gemene man att bidra till en mer hållbar matkonsumtion.

I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). I detta fall blev det 0,8 kg CO2e/portion.

Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. I det aktuella exemplet var receptets klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, vilket således motsvarar 30% av den dagliga CO2e-budgeten.

Enkelt uttryckt – ett lägre procenttal innebär en lägre klimatpåverkan.

SKAPA KLIMATBERÄKNAD MENY
CO2-symbol för beräkning av klimatpåverkan på recept från Orkla FoodSolutions.

Våra klimatsmarta vegoprodukter

Vill du veta mer om produktegenskaperna och näringsinnehållet är det bara att klicka dig in på någon av nedan produkter.

Anamma Vegofärs

14577 Anamma Vegofärs

Ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med nötfärs.

45577 Anamma Eko Vegofärs

45577 Anamma Eko Vegofärs

Ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med nötfärs.

16577 Anamma Formbar Vegofärs

16577 Anamma Formbar Vegofärs

Ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med nötfärs.

42477 Anamma Vegoburgare 60 g

42477 Anamma Vegoburgare 60 g

Mer än 90% mindre klimatpåverkan jämfört med hamburgare gjord på nötfärs

43477 Anamma Vegobullar

43477 Anamma Vegobullar

Ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med köttbullar gjorda på nötfärs.

60477 Anamma Vegoburgare 100 g

60477 Anamma Vegoburgare 100 g

Mer än 90% mindre klimatpåverkan jämfört med hamburgare gjord på nötfärs.

51477 Anamma Vegoprins

51477 Anamma Vegoprins

Mer än 60% mindre klimatpåverkan jämfört med grillkorv.

44477 Anamma Vegokorv

44477 Anamma Vegokorv

Mer än 60% mindre klimatpåverkan jämfört med grillkorv.

47577 Anamma Pulled Vego

47577 Anamma Pulled Vego 

Mer än 70% mindre klimatpåverkan jämfört med pulled pork.

34577 Anamma Vegobitar

34577 Anamma Vegobitar

Mer än 40% mindre klimatpåverkan jämfört med kycklingbitar.

46477 Anamma Eko Falafel

46477 Anamma Eko Falafel

Mer än 90% mindre klimatpåverkan jämfört med kebab.

08910 Felix Morotsbullar

08910 Felix Morotsbullar

Felix morotsbullar har ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med köttbullar gjorda på nötfärs.

08911 Felix vegetariska burgare

08911 Felix Vegetariska Burgare

Felix vegetariska burgare har mer än 90% mindre klimatpåverkan jämfört med hamburgare gjorda på nötfärs.

08789 Felix vegetarisk pytt

08789 Felix Eko Vegetarisk Pytt

Felix eko vegetarisk pytt har mer än 80% mindre klimatpåverkan jämfört med ox-pytt.

06750 Krögarklass Fyra Skånska Gryn

06750 Fyra Skånska Gryn

Fyra skånska gryn är en närproducerad klimatsmart grynblandning med ca 75 % mindre klimatpåverkan jämfört med ris.

Felix och Önos inlagd gurka.

Felix & Önos Inlagd Gurka

Tillsammans med våra odlare arbetar vi ständigt för mer hållbarhet, och vi har minskat klimatpåverkan med mer 25 % sedan 2005.

5 hållbara lunchrecept

Med vår Hållbara temavecka vill vi inspirera er till en mer klimatsmart vecka på skolor eller i andra verksamheter. Vi förser er med goda, moderna recept som enligt vår definition är hållbara genom valet av ekologiska, nyckelhålsmärkta, vegetariska eller helt enkelt hälsosamma produkter för både människa och miljö.

Ladda ner broschyr

Hållbar odling

Arbetet för att minska vår miljöpåverkan börjar ute på åkrarna där våra råvaror växer, som till exempel gurkorna till Felix Smörgåsgurka. I samarbete med odlarna gör vi ständigt förbättringar för att göra produkterna så miljömässigt hållbara som möjligt. Med hjälp av forskningsinstitutet RISE har vi undersökt vad vårt arbete för mer hållbar odling har gett för resultat.

Det visade sig att klimatpåverkan från konventionell odling av vår gurka har minskat med över 25 procent sedan 2005. Till stor del handlar förbättringarna om större skördar per hektar (yta). Det innebär mindre utsläpp av ämnen som fosfor, kväve och kalium.

 

Med stora skördar tar grödorna upp nästan alla näringsämnen som tillförs, så att man får mer gurka med mycket mindre miljöpåverkan. Dessutom har utsläppen från tillverkning av gödseln minskat kraftigt med hjälp av modern reningsteknik och effektiv energianvändning.

En stor hjälp är förstås våra kontraktsodlare, som finns i södra Sverige och odlar den gurka vi använder. Alla våra kontraktsodlare är anslutna till kvalitetssystemet Svenskt Sigill, vilket betyder att de uppfyller höga krav på livsmedelssäkerhet och aktivt arbetar med att begränsa sin miljöpåverkan.

*Beräkningarna omfattar produktion av råvaror, transporter och förädling till färdig produkt. Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2-1.5) och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter. Vi har företrädesvis valt svenskt ursprung för råvaror när det finns tillgängligt i klimatdatabasen. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan bl.a. beroende på hur produktionen av råvaror har gått till. Därför ska man se klimattalet för en måltid som ett ungefärligt mått på klimatpåverkan

**Källa: Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.

Felix Vegetariska Burgare med ugnsrostade tomater
Felix morotsbullar