Mat i klimatsmarta förpackningar

Vårt mål är att minska miljöpåverkan från förpackningsmaterial i hela vår breda produktportfölj för mat. Vi har, tillsammans med våra leverantörer, utvecklat nya förpackningslösningar för att spara plats och därmed effektivisera transporterna, minska användningen av förpackningsmaterial och förbättra återvinningen.  Flera av våra förpackningar görs av skogsråvara som är FSC-certifierad, vilket främjar ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande skogsbruk. FSC (Forest Stewardship Council) är ett globalt erkänt märkningssystem.