Vi ställer höga krav på djuromsorg

Vi värnar om djurens grundläggande Fem friheter och arbetar aktivt för reglerad användning av antibiotika: UHM, KRAV, Svenskt kött & mejeri samt ägg från svenska frigående höns (Felix paj)

Sex kor i hage tittar över taggtråd.

Djuromsorg är en extrem viktig fråga för Orkla Foods Sverige. Vi strävar efter att djuromsorgen ska ligga i linje med svenska djurskyddslagstiftning. Vi ställer krav på alla våra leverantörer att alla djur ska hanteras och behandlas väl samt skyddas mot onödigt lidande inom hela värdekedjan, från uppfödning till slakt. Alla djur ska hållas i en miljö som främjar deras hälsa och naturliga beteende. Vi tillåter inte onödig antibiotikaanvändning. Våra leverantörer ska uppfylla våra krav på djuromsorg i sina egna verksamheter men också hos sina underleverantörer.

De fem friheterna är ett minimikrav att alla djur ska ha:

  1. frihet från törst och hunger,
  2. frihet från obehag,
  3. frihet från smärta, skada och sjukdom,
  4. frihet från rädsla och ångest,
  5. frihet att utföra naturligt beteende.
En gris tittar mot kameran.