Bra råvaror från havet

För att långsiktigt kunna tillhandahålla god och nyttig mat från havet är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Åren har lärt oss att aktivt verka för en långsiktig hållbar förvaltning av havets resurser. Vi använder endast fisk och andra råvaror från havet som är fiskade, landade, odlade och processade i enlighet med nationell och internationell lagstiftning.

 

Hållö handskalade räkor i plastförpackning på arbetsbänk med citron och dill bredvid. Kock i bakgrunden

MSC-certifiering

Hållbarhetsmålet för Orkla Foods Sverige innebär att vi arbetar för att all fisk och skaldjur som säljs under företagets varumärken ska vara MSCoch/eller ASC-certifierade senast 2020. När det gäller storhushåll är närmare 90 % av de fisk och skaldjur vi producerar MSC-certifierade från årsskiftet 2018.

Vi använder aldrig fisk och skaldjur från bestånd som vi inte bedömt som uthålliga och våra produkter är till stor del certifierade enligt MSC-standarden för hållbart fiske.

Läs mer om vårt Fisk-& Skaldjursortiment från Abba