Igelösa Life Science Center

Igelösa Life Science center är en medicinsk forskningsanläggning i Lund. Igelösa forskningsgård driver bland annat forskning inom undernäring och kostens betydelse för tillfrisknande efter sjukdomar och operationer. Forskningen visar på betydelsen av bra balans i näringsintaget, speciellt för sjuka och äldre som behöver särskilt mycket energi och protein. Igelösa och Orkla Foods har ett samarbeta där resultaten är våra produkt Krögarklass Fyra Skånska Gryn, Liva Energi och Felix Smart Mat.