Snackisar

De perfekta målen mellan målen

Behovet av mättande mellanmål inom vården och omsorg är stort. Till exempel ska 30-50% av äldres energi komma från mellanmål. Fler och mindre måltider hjälper till att sprida ut näringsintaget över en större del av dygnet. Därför har vi tagit fram vårt koncept Snackisar.

Vad är Snackisar?

Snackisar är ett bra och enkelt sätt att göra mellanmål med. Inom vård och omsorg är ofta pentryutrymmena begränsade. Därför är det bra om den tillagning som ska ske inte innehåller allt för många moment eller ingredienser. Snackisar består därför av enkla manualer med matiga och söta munsbitar, tryckta på inplastade receptkort.