Illustration av fiskemetoden snörpvad och ringnot.

Illustration av fiskemetoden snörpvad och ringnot.