Illustration av fiskemetoden snurrevad.

Illustration av fiskemetoden snurrevad.