Mat och klimat

Livsmedel utgör ungefär en fjärdedel av den globala klimatpåverkan och för svenska hushåll är siffran ännu högre, nämligen omkring en tredjedel. Vilken mat och dryck som vi väljer att servera samt äta har självklart en stor betydelse. Vi på Orkla Foods Sverige vill därför gärna hjälpa så många som möjligt att göra medvetna val, för att på så vis minska avtrycket vi gör på vår värdefulla och ömtåliga planet. I samband med detta har vi tagit fram en speciell symbol som visar vilken klimatpåverkan ett måltidsrecept har, vilket vi hoppas ska underlätta för gemene man att bidra till en mer hållbar matkonsumtion.

Låt oss ta ett exempel

I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). I detta fall blev det 0,8 kg CO2e/portion.

Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Klimatbudgeten utgår från en halvering av dagens klimatpåverkan från mat (från 2 till 1 ton CO2e per person och år i Sverige), vilket motsvarar 2,7 kg CO2e per dag**. I det aktuella exemplet var receptets klimatpåverkan 0,8 kg CO2e/portion, vilket således motsvarar 30% av den dagliga CO2e-budgeten.

Enkelt uttryckt – ett lägre procenttal innebär en lägre klimatpåverkan.

Co2 symbol för beräkning av klimatpåverkan.

*Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2-1.4) och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter.

**Källa: Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013.

Hållbar odling

Arbetet för att minska vår miljöpåverkan börjar ute på åkrarna där våra råvaror växer, som till exempel gurkorna till Felix Smörgåsgurka. I samarbete med odlarna gör vi ständigt förbättringar för att göra produkterna så miljömässigt hållbara som möjligt. Med hjälp av forskningsinstitutet RISE har vi undersökt vad vårt arbete för mer hållbar odling har gett för resultat.

Det visade sig att klimatpåverkan från konventionell odling av vår gurka har minskat med över 25 procent sedan 2005. Till stor del handlar förbättringarna om större skördar per hektar (yta). Det innebär mindre utsläpp av ämnen som fosfor, kväve och kalium.

 

Med stora skördar tar grödorna upp nästan alla näringsämnen som tillförs, så att man får mer gurka med mycket mindre miljöpåverkan. Dessutom har utsläppen från tillverkning av gödseln minskat kraftigt med hjälp av modern reningsteknik och effektiv energianvändning.

En stor hjälp är förstås våra kontraktsodlare, som finns i södra Sverige och odlar den gurka vi använder. Alla våra kontraktsodlare är anslutna till kvalitetssystemet Svenskt Sigill, vilket betyder att de uppfyller höga krav på livsmedelssäkerhet och aktivt arbetar med att begränsa sin miljöpåverkan.