Video som besvarar frågan Hur tillagar du Fyra Skånska Gryn?

Video som besvarar frågan Hur tillagar du Fyra Skånska Gryn?