Filmbild från varumärket Krögarklass och produkten Fyra Skånska Gryn från Orkla Foods Sverige

Filmbild från varumärket Krögarklass och produkten Fyra Skånska Gryn från Orkla Foods Sverige