Instruktionsfilmer

Se våra instruktionsfilmer här

Anders och Magnus installerar dryckesmaskinen Malmö

Anders och Magnus visar hur man byter dryckespaket

Anders och Magnus går igenom rengöring av dryckesmaskin

Anders och Magnus svarar på frågor