Krögarklass Fyra skånska gryn på en bänk framför ett litersmått med kryddväxter.

Krögarklass Fyra skånska gryn på en bänk framför ett litersmått med kryddväxter.