Sexton olika dippor på ett bord och en växt.

Sexton olika dippor på ett bord och en växt.