Kockar i köket med röda t-shirts som det står Fast Fusion Friday på.

Kockar i köket med röda t-shirts som det står Fast Fusion Friday på.