Vit illustrerad han/finger som pekar åt vänster.

Vit illustrerad hand/finger som pekar åt vänster.