Teckning av gul flicka med fyra armar som håller i frukter.

Teckning av gul flicka med fyra armar som håller i frukter.