Hand som håller en pizza från konceptet Hot to Go.

Hand som håller en pizza från konceptet Hot to Go.