Hand som lägger i ost i pajskal från Felix.

Hand som lägger i ost i pajskal från Felix.