Hand som sträcker ut julmat ur en kiosk.

Hand som sträcker ut julmat ur en kiosk.