Lista på vilka stopp som finns på Julbordsresan.

Lista på vilka stopp som finns på Julbordsresan.