Listig som en kock med Johan och Hasse.

Listig som en kock med Johan och Hasse.