Gröntonad bild där Johan håller upp ett bleck i skolköket.

Gröntonad bild där Johan håller upp ett bleck i skolköket.