Listig som Johan och Hasse.

Listig som Johan och Hasse.