Cirkeldiagram som visar klimatpåverkan per bransch, shopping, mat, resa och boende.

Cirkeldiagram som visar klimatpåverkan per bransch, shopping, mat, resa och boende.