Next is Now-loggan mot blåtonad, suddig bakgrund.

Next is Now-loggan mot blåtonad, suddig bakgrund.