Bankgrundsbild för Orkla Foodsolutions koncept “The Food Hub” där bakgrunden består av kända landmärken runt om i världen och texten “The Food Hub” står i gul pratbubbla.

Bankgrundsbild för Orkla Foodsolutions koncept "The Food Hub" där bakgrunden består av kända landmärken runt om i världen och texten "The Food Hub" står i gul pratbubbla.