Människor i förgrunden och svart tavla med budskap på en workshop.

Människor i förgrunden och svart tavla med budskap på en workshop.