Säljorganisation

Kristina Fransson.

Kristina Fransson

Direktör FoodSolutions

kristina.fransson@orklafoods.se

+46 702 23 56 84

Kontaktpersoner Offentliga Kunder och Kedjekunder

Foto på Henrik Stierna

Henrik Stierna

Business Manager Offentliga kunder & Kedjekunder

henrik.stierna@orklafoods.se

+46 702 31 45 32

Foto på Henrik Ohman

Henrik Öhman

KAM Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Hälsingland, Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten & Lappland

henrik.ohman@orklafoods.se

+46 706 02 55 90

Foto på Peter Jensen

Peter Jensen

KAM Skåne & Halland

peter.jensen@orklafoods.se

+46 706 70 24 30

Foto på Ulrik Hallsten

Ulrik Hallsten

KAM Nordöstra Skåne, Småland, Blekinge, Gotland, Östergötland & Södermanland

ulrik.hallsten@orklafoods.se

+46 705 31 59 99

Foto på Hakan Tillman

Håkan Tillman

KAM Dalarna, Gästrikland, Stockholm, Mälardalen, Uppland & Närke

hakan.tillman@orklafoods.se

+46 703 17 92 82

Porträttbild på Carola Berggren

Carola Berggren

KAM Göteborg

carola.berggren@orklafoods.se

+46 761 33 78 14

Foto på Britt-Inger Svard

Britt-Inger Svärd

Handläggare, Offentliga Anbud

britt-inger.svard@orklafoods.se

+46 706 48 79 71

Foto på Andreas Thulin

Andreas Thulin

KAM Lokala Kedjekunder

andreas.thulin@orklafoods.se

+ 46 706 61 27 05

Kristian Jansson Orkla FoodSolutions

Kristian Jansson

KAM Lokala kedjekunder

kristian.jansson@orklafoods.se

+46 730 70 44 86

Foto på Magnus Carlman

Magnus Carlman

KAM Lokala Kedjekunder

magnus.carlman@orklafoods.se

+46 722 23 76 39

Niklas Grundström

Niklas Grundström

KAM Lokala Kedjekunder

niklas.grundstrom@orklafoods.se

+46 706 24 00 68

Kontaktpersoner Privata Kunder

Foto på Johan Sjoberg

Johan Sjöberg

Business Manager Grossister & Privata kunder

johan.sjoberg@orklafoods.se

+46 702 31 45 07

Sandra Zeko 800x500

Sandra Zeko

Marknad- & Säljkoordinator

sandra.zeko@orklafoods.se

+46 765 38 55 94

Nicklas Edén

Säljanalytiker

nicklas.eden@orklafoods.se

+ 46730 74 86 58

Foto på Mikael Berglund

Mikael Berglund

Regional AM Skåne, Blekinge, Småland & Öland

mikael.berglund@orklafoods.se

+46 705 89 59 40

Foto på Erika Siljebäck

Erika Siljebäck

Regional AM Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Värmland, Närke och Uppsala

erika.siljeback@orklafoods.se

+ 46 705 18 96 22

Foto på Johan Skoglund

Johan Skoglund

Regional AM Halland, Västergötland, Bohuslän & Dalsland

johan.skoglund@orklafoods.se

+46 706 48 78 22

Thomas Hennies

Thomas Hennies

Regional AM Stockholm och Gotland

thomas.hennies@orklafoods.se

+46 734 04 09 05

Catarina Isaksson.

Catarina Isaksson

Regional AM Södermanland, Östergötland, Norra Småland & Kalmar Län

catarina.isaksson@orklafoods.se

+46 760 00 01 08

silhouette över en person

Anna Strand

Regional AM Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten & Lappland

anna.strand@orklafoods.se

+46 760 10 85 88

Kontaktpersoner Grossister

Anna Reumark Eklund

Anna Reumark Eklund

KAM Grossist

anna.reumark.eklund@orklafoods.se

+46 761 47 43 28

Sofie Engström Orkla FoodSolutions

Sofie Engström

KAM Grossist

sofie.engstrom@orklafoods.se

+46730706114

Josefin Hornwall

Josefin Hornwall

KAM Grossist

josefin.hornwall@orklafoods.se

+46 702 38 44 63

Kontaktpersoner Kedje-, Industri- & Exportkunder

Mats Martinsson

Mats Martinsson

Business Manager Industri- & Exportkunder

mats.martinsson@orklafoods.se

+46 705 56 60 89

Johan Löfgren

Johan Löfgren

KAM Export

johan.lofgren@orklafoods.se

+46 765 38 55 98

silhouette över en person

Anette Edvardsson

KAM Export & Industri

anette.edvardsson@orklafoods.se

+46 739 44 60 47