Bild från en av Orklas fabriker i Kumla vid safttillverkningen.

Bild från en av Orklas fabriker i Kumla vid safttillverkningen.