Medarbetare håller förpackning med Felix ketchup i fabriken i Fågelmara.

Medarbetare håller förpackning med Felix ketchup i fabriken i Fågelmara.