Traktor med släp som är fyllt med potatis, sett inifrån en ladugård.

Traktor med släp som är fyllt med potatis, sett inifrån en ladugård.