Hand som sträcker sig efter skål med chips från OLW.

Hand som sträcker sig efter skål med chips från OLW.