Hand som håller i skål med nötter.

Hand som håller i skål med nötter.