Chips från OLW, staplade på varandra.

Chips från OLW, staplade på varandra.