Fat med Singoalla och två glas saft.

Fat med Singoalla och två glas saft.