Vegonuggets Ärta från Anamma upplagda på tallrik och i bleck.

Vegonuggets Ärta från Anamma upplagda på tallrik och i bleck.