Personal från labbet hos Abba i Kungshamn.

Personal från labbet hos Abba i Kungshamn.