Två kvinnor minns och diskuterar Abba och dess historia.

Två kvinnor minns och diskuterar Abba och dess historia.