Kålpudding på tallrik, Anamma Formbar Vegofärs.

Kålpudding på tallrik, Anamma Formbar Vegofärs.