Anamma Vegobullar Ärta upplagda på en allrik ,ed två bleck i bakgrunden.

Anamma Vegobullar Ärta upplagda på en allrik ,ed två bleck i bakgrunden.