Barn som står på rad och håller upp grönsaker.

Barn som står på rad och håller upp grönsaker.