Fyra skånska gryn på ett träbord med kryddor, framför grå vägg.

Fyra skånska gryn på ett träbord med kryddor, framför grå vägg.